Logo
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmet Bey, Karamanoğullarının ikinci beyi olan Kerimüddin Karaman Bey’in oğludur. Kerimüddin Karaman’ın ölümü üzerine Selçuklu Sultanı Rukneddin Kılıçaslan, Karamanoğullarının başına kendi vezirlerinden Hutenoğlu Bedreddin İbrahim’i getirmiş ve ondan Kerimüddin Karaman Bey’in oğullarını yok etmesini istemiştir. Hutenî Bedreddin İbrahim, Larende’ye gelip yerleşmiş ve Karamanoğlu Mehmet Bey’i annesini ziyarete geldiği bir sırada Yerköprü’de yakalayarak Konya’daki Gevele kalesine hapsettirmiştir. Mehmet Bey bu sırada 18 yaşlarındadır. Rukneddin Kılıçarslan 1264 yılında ölüp yerine küçük yaştaki oğlu III. Gıyaseddin Keyhüsrev başa geçince Karamanoğlu Mehmet Bey, Vezir Muinüddin Süleyman Pervane’nin de yardımıyla hapisten çıkmış ve Ermenek’e gelerek Karamanoğullarının başına geçmiştir. 

Mehmet Bey’in yönetiminde Karamanoğulları Konya üzerine yürüyerek şehri ele geçirmiştir. Mehmet Bey Konya’yı aldıktan sonra Selçuklu Sultanı II. Keykavus’un oğlu Siyavuş’u (Cimri) tahta geçirerek kendisi de vezirlik görevini üstlenmiştir. 13 Mayıs 1277’de yapılan divanda “Şimdiden geru hiç kimesne kapuda ve divanda ve mecalis ve seyranda Türkî dilinden gayri dil söylemeye” diyerek Türkçeden başka dil konuşulmasını yasaklayan ünlü fermanını yayımlamıştır. 

Mehmet Bey yönetimindeki Karamanoğulları, önceleri Moğol baskısına başarı ile karşı koymalarına rağmen sonunda Moğolların büyük bir ordu ile saldırmaları üzerine Ermenek ve Mut taraflarına çekilmişlerdir. Mehmet Bey’in geri çekilmesinden sonra Konya, Moğollar tarafından işgal edilmiştir. Moğollar her tarafı yakıp yıkarak Mut’a kadar gelmişler ve 1277 ya da 1279 yılında Karamanoğullarıyla yaptıkları savaşta Mehmet Bey’i, iki kardeşi ile beraber öldürmüşlerdir. Karamanoğlu Mehmet Bey’in mezarı Ermenek’e bağlı Balkusan Köyü’nde bulunmaktadır.