Logo
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Rektörümüzün Mesajı

Doğup büyüdüğüm, köklü geçmişe ve medeniyete sahip, Türkçemizin başkenti Karaman'ın güzide eğitim kurumu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Ocak 2017 tarihinde rektör olarak atanarak 26 Ocak günü bu kutlu görevi devraldım.


Üniversiteler; vasıflı insan kaynağı yetiştirme, vizyon oluşturma, ülkemizin geleceğine yön verme ve katma değer üretecek bilimsel projeler geliştirme sorumluluğu taşıyan yükseköğretim kurumlarıdır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi de bu sorumluluk bilinciyle, akademik hayatın tüm gereklerini yerine getiren, bilimsel düşünceye saygılı ve ortak aklı öne çıkaran bir yönetim anlayışı içerisinde tüm çalışanlarıyla birlikte bölgemize ve ülkemize en üst düzeyde katkı verecek potansiyele sahiptir.

İnsana değer veren, onur ve erdemin öne çıktığı, her türlü dinsel, mezhepsel ve siyasi ayrımcılıktan uzak, kimsenin düşüncesinin ötelenmediği, sorgulanabilir ve hesap verebilir, liyakatin ve ortak çalışma kültürünün önemsendiği, şehir ve bölgesi tarafından tanınan, ortak çalışmalar için tercih edilen, çevresine duyarlı, yenilik getiren, problem çözen ve projeler üreterek ürettiğini arz eden bir üniversite oluşumunu gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışacağız.

Şehirdeki paydaşlarımızla bölgesel kalkınma misyonunu ve farklılaşmayı ortaya koymak adına işbirlikleri geliştirerek kamu, sanayi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle şehir-üniversite bütünleşmesini en ileri seviyede sağlamak için gerekli adımları atacağız.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini şehir ve bölge boyutundan daha ileri noktalara taşımak, üniversitemizi ülkemizde ve dünyada hak ettiği konuma getirerek uluslararası bir üniversite hüviyetine kavuşturmak, erdemli ve kalifiye insanlar yetiştirecek her türlü sosyal, bilimsel ve teknolojik alt yapıyı hazırlamak, mensuplarımızla birlikte hem milletimizin ufkuna hem de insanlığa yeni bir soluk getirmek en büyük temennimizdir.

Üniversitemizin, kendi hinterlandımız olan Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere Balkan ve Ortadoğu ülkeleri ile işbirliklerinin artırılması, Türk ve akraba topluluklarından öğrencilerin özellikle üniversitemizi tercih etmesi ve ülke halkları arasındaki ilişkilerin kardeşlik boyutuna taşınması için tüm imkanlarımızı seferber ederek KMÜ'nün bölge halklarının gözdesi bir yükseköğretim kurumu haline gelmesine ön ayak olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi çalışanları ve öğrencileri olmak üzere Karamanlı hemşerilerimize, devlet büyüklerimize, bir vatan borcu gibi gördüğümüz bu kutlu görevde bizi destekleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof.Dr. Mehmet AKGÜL
R e k t ö r